การรับประกัน

การรับประกันสินค้า

การรับประกัน

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตที่นอนมากว่า 16 ปี และการบริหารจัดการในรูปแบบบริษัท จึงมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้า และบริการหลังการขาย ตลอดอายุการรับประกันสินค้า

สินค้าของ Excella Mattress อันได้แก่ ที่นอนเพื่อสุขภาพ, ที่นอนยางพาราธรรมชาติ, ที่นอน Memory Foam, ที่นอน Pocket Spring, ที่นอน Spring, หมอนเพื่อสุขภาพ, หมอนยางพาราธรรมชาติ และ หมอน Memory Foam สินค้าทุกชิ้นจะมีรหัส QR CODE เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า รวมถึงระยะเวลาการรับประกัน ซึ่งเจ้าของสินค้าสามารถใช้ QR CODE ดังกล่าวเพื่อติดต่อขอสิทธิ์การรับประกันสินค้าได้ หรือแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

 

เงื่อนไขการรับประกันที่นอน

 • การรับประกันที่นอน มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสินค้า เป็นระยะเวลา 5-10 ปี (ขึ้นอยู่กับรุ่นของสินค้า)
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการรับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้น เกิดมาจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการใช้ งานปกติ อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต และความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ
 • การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้
  1. สปริง, ยางพารา, Memory Foam
  2. ชั้นวัสดุเกิดการยุบตัวรวมกันมากกว่า 20 มม.
 

เงื่อนไขการรับประกันหมอน

 • การรับประกันหมอน มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสินค้า เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการรับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้น เกิดมาจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการใช้ งานปกติ อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต และความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ
 • การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของวัสดุ ยางพารา, Memory Foam เกิดการยุบตัวมากกว่า 15 มม.
 

หมายเหตุ

 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้ งานแบบผิดวิธี รอยขีดข่วนคราบสกปรก และรอยเปื้อน สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง สินค้าที่เสียหายจากการทำ ความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้ งาน สินค้าขึ้นรา
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือ ชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ใน การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มี คุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมมาแทน
 • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ ดำเนินการเปลี่ยนขิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มี การคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือได้รับการ ซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้า จะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่สินค้าของท่านผ่านการใช้งานมามากกว่า 2 ปีขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าเสื่อมราคาขั้นต่ำ 50% จากราคาสินค้าที่ท่านซื้อมา

เชิญชมสินค้าจริงได้ที่ Showroom รังสิต

 

สัมผัสและทดลองนอนสินค้าจริง ทุกรุ่น ได้ที่ Showroom สินค้า บริษัท เอกซ์เซลล่า จำกัด ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6 แยก 3

สัมภาษณ์ผู้บริหาร Excella

 

ดูรายการ one day with CEO สัมภาษณ์ผู้บริหาร และ รายการ ห้อง HUB สัมภาษณ์ผู้บริหาร ช่วง Shopping Guide

เปิดรับสมัครงานร่วมงานกับ Excella ด่วน !!

 

เปิดรับสมัครงานเข้าร่วมทำงานกับทางบริษัท Excella ด่วน !!